WHATSAPP
06 1327 3502
0

Garantie

Op alle katalysatoren en roetfilters geven wij bovenop de wettelijke garantie een aanvullende garantie van 2 jaar vanaf het moment van aankoop. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Wanneer het product binnen 2 jaar niet aan de eisen voldoet wordt deze door ons na het doorlopen van de garantieprocedure direct vervangen of hersteld. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden nadat wij het product hebben hersteld of vervangen en daarna nog steeds niet blijkt te voldoen. De montagevoorschriften zoals deze bijgeleverd worden dienen altijd in acht genomen te worden.

Katalysatoren

De katalysator behoort minimaal 100.000 km mee te gaan. Is dit niet het geval dan ligt de oorzaak vooral bij:

Bij bovengenoemde problemen dekt de garantie de nieuwe katalysator niet! Verhelp eerst de oorzaak voordat u een nieuwe katalysator plaatst! Wanneer dit niet gebeurt zal ook de nieuwe katalysator snel niet meer functioneren. Lees hierover meer onder meer informatie (katalysatoren).

Meer informatie (katalysatoren)

Externe schade

Het keramische materiaal in de katalysator is gemaakt van lichtgewicht, dun wandig en breekbaar materiaal. De isolerende laag houd het materiaal op zijn plaats en biedt enige vorm van bescherming tegen beschadigingen van buitenaf. Overigens kunnen er wel breuken ontstaan in het keramische materiaal door onder andere snelheidshobbels en stenen in de weg. Daarnaast kan slechte montage, losgebroken uitlaatmontagepasta en een gebroken uitlaatsysteem ook het keramische materiaal doen breken en/of scheuren.

Verstopt of verontreinigd

Een verstopping en/of verontreiniging van katalysatoren kan worden veroorzaakt door gebruik van verkeerde brandstof. Door gebruik van loodhoudende of lood vervangende brandstoffen verstopt het keramische materiaal en stopt het de werking hiervan. Tevens geldt dit voor brandstof additieven die niet geschikt zijn voor systemen met een katalysator. Op het moment dat er olie of antivries in het uitlaatsysteem komt, kan dit de luchtdoorlaat blokkeren doordat er een zware roet laag wordt afgezet in de katalysator tegen de keramische platen. Hierdoor raakt het binnenwerk verstopt met als gevolg dat de luchtstroom geblokkeerd wordt. Hierdoor kan vermogensverlies ontstaan en de motor oververhit raken. Dit kan lekke pakkingen, versleten zuigersringen of andere beschadigde motoronderdelen veroorzaken.

Oververhitting

Wanneer overtollige brandstof in het uitlaatsysteem komt, zal dit bij het bereiken van de katalysator verbranden. Oververhitting en verbranden van de edelmetalen kunnen het gevolg zijn. De katalysator verliest zijn werking en bij ernstige gevallen smelt het keramische deel en raakt de katalysator verstopt. Mogelijke oorzaken zijn een verkeerde brandstofverhouding, verkeerde afstelling van de motor, gecorrodeerde bougies, kapotte lambdasondes of niet goed werkende.

Geluidsproductie

Ondanks de geluiddempende kwaliteiten moet de katalysator niet bestempeld worden als geluidsdemper. Er kan een rammelend en/of fluitend geluid ontstaan wanneer er overmatig brandstof in de katalysator aanwezig is welke de isolerende beschermlaag wegbrandt.

Roetfilters (DPF)

In een goed functionerende motor heeft een DPF een gebruiksduur van tussen de 80.000 km en 140.000 km. Een DPF is slechts een tijdelijke opslag voor fijn stof, een keramisch element dat alleen in staat is om roet af te vangen.

Functioneert een DPF niet naar behoren dan heeft men zich in de meeste gevallen niet gehouden aan de minimum checklist voorafgaande aan het vervangen van het originele (of vorige) deel. Pas als de volledige keten werkt volgens de fabrieksspecificaties zal het roetfilter presteren zoals vereist.

Bij het niet volgen van de montagevoorschriften dekt de garantie het nieuwe roetfilters niet! Lees hierover meer onder meer informatie (roetfilters).

Meer informatie (roetfilters)

Elk roetfilter (DPF) is een keramisch element dat alleen in staat is om roet af te vangen. Het opgevangen roet in het DPF moet worden verbrandt. Voor deze verbranding, de zogenoemde regeneratie, is het motormanagement, met of zonder een OBD-systeem, verantwoordelijk. Wanneer het motormanagement al de meetparameters juist vindt, dan zal de regeneratie plaatsvinden.

Wanneer het roetfilter (DPF) niet regenereert, of wanneer de regeneratie wordt afgebroken, dan vult hij zich met zwarte koolstof deeltjes. Afhankelijk van de algemene toestand van de motor, kan het filter zich na een paar uur zo gevuld hebben met roet dat de regeneratie niet meer plaats kan vinden. In het ergste geval zal het totale interne filter lijden aan een versmelting!

In een goed functionerende motor heeft een DPF een gebruiksduur van tussen de 80.000 km en 140.000 km. Na elke regeneratie blijft er een klein restproduct achter. Dit restproduct, bekend als as, dat achterblijft in het filter, kan alleen verwijderd worden door gebruik van speciale machines. Deze reiniging dient afzonderlijk van het voertuig plaats te vinden. Sommige auto's hebben een zogenoemde as teller. Dit deel van het motormanagement telt het aantal regeneraties en bepaalt wanneer het filter moet worden vervangen.

Het onjuist functioneren van het motormanagementsysteem kan er voor zorgen dat er veel korte onnodige regeneraties plaatsvinden. Hierdoor loopt de teller snel op naar hoge registratienummers van het niveau waarop het filter moet worden gereinigd. Het is hierdoor goed mogelijk dat in het filter niets mis is, terwijl het OBD-systeem aangeeft dat het filter moet worden vervangen.

Wanneer de montagevoorschriften niet in acht genomen worden, heeft de installatie van een nieuw of gereinigd DPF-systeem geen zin. De regeneratie, die geactiveerd wordt door het motormanagement van het voertuig, wast het filter door verbranding van het roet schoon. Zelfs de kleinste fout in de volledige verbrandingsketting verhoogt de hoeveelheid roet. Een regeneratie die niet gelijk is aan de oorspronkelijke fabriekssequentie zal het filter binnen enkele uren doen vullen met roet.

Garantie procedure

Voorafgaand aan de garantie aanvraag vragen wij u de algemene garantie voorwaarden te lezen. We gaan er vanuit dat u zich aan de montagevoorschriften heeft gehouden. Deze montagevoorschriften worden bij aankoop aangeleverd zowel digitaal in het aankoopproces alsmede op papier bijgeleverd bij het artikel. Controleer of deze voorschriften nageleefd zijn.

Wanneer u belt met de klantenservice wordt er een RMA nummer gegeven voor uw aanvraag. Zo mogelijk kan er direct gekozen worden om het artikel te laten repareren dan wel vervangen.

U dient nu het garantie aanvraag formulier volledig in te vullen en naar ons op te sturen per post of e-mail. Garantie delen kunnen pas geretourneerd worden nadat het volledig ingevulde garantie aanvraagformulier door ons ontvangen is.

Bij rekening klanten

Indien het garantie aanvraagformulier niet volledig ingevuld en ontvangen is binnen 14 dagen na het versturen van een vervangend artikel dan dient dit deel volledig betaald te worden. Bij het versturen van het vervangend garantiedeel wordt tevens een factuur bijgeleverd. Wanneer de garantie wordt toegekend wordt deze factuur gecrediteerd.

Geen rekening klanten

Indien het garantie aanvraagformulier niet volledig is ingevuld en ontvangen is voordat er een vervangend deel wordt verstuurd geschiedt de verzending altijd onder rembours. Enkel wanneer de garantie wordt toegekend wordt de factuur gecrediteerd en het bedrag teruggestort.

Het voor garantie aangemelde artikel dient naar ons geretourneerd te worden. Wanneer een artikel geretourneerd wordt zonder dat het garantie aanvraag formulier volledig ingevuld is wordt het product (indien het formulier niet aangeleverd wordt) na 2 weken vernietigd.

Montagevoorschriften

Katalysatoren

Een katalysator kan alleen goed functioneren bij een verbrandingsproces dat verloopt volgens de fabrieksspecificatie. De katalysator kan bij niet juist handelen volledig verloren gaan (versmelting van het monoliet). Alle mogelijke oorzaken moeten worden verholpen alvorens een nieuwe katalysator wordt gemonteerd.

Minimale controlelijst:

Daarnaast dient u het volgende te testen:

Gebruik geen vloeibare pakking aan de voorkant van de katalysator, en altijd voor zorgen dat de juiste olie wordt gebruikt. Het wordt ook sterk aangeraden om de olie te vervangen bij het vervangen van de katalysator.

Alleen wanneer aan alle voorwaarden van de minimale controlelijst is voldaan kan de katalysator goed zijn werk doen.

Roetfilters

Een roetfilter is enkel een tijdelijke opslagplaats van roet. Een roetfilter kan alleen goed functioneren als de regeneratie perioden plaatsvinden in de benodigde/vereiste frequentie. Wordt de regeneratie frequentie verstoord dan loopt het roetfilter vol.

Minimale controlelijst:

Daarnaast dient u het volgende te testen:

Gebruik geen vloeibare pakking aan de voorkant van de roetfilter. Speciale laag-as generatie motorolie wordt aanbevolen. Het wordt ook sterk aangeraden om de olie te vervangen bij het vervangen van de katalysator.

Alleen wanneer aan alle voorwaarden van de minimale controlelijst is voldaan kan het roetfilter goed zijn werk doen.

Garantie aanvraagformulieren

Klik hier voor de garantie aanvraagformulieren: katalysatoren of roetfilters